Lahjoita puhtaita tekoja -säännöt

Kampanjan säännöt

Lumme ”Lahjoita Puhtaita tekoja”

 

JÄRJESTÄJÄ

 Orkla Care Oy, y-tunnus: 1868271-6

Äyritie 24

01510 Vantaa

Suomi

 

 KAMPANJAN NIMI

Lumme ”Lahjoita Puhtaita tekoja”

 

KAMPANJA-AIKA

Kampanja-aika 31.8.2020-4.10.2020. Kampanja-ajan ulkopuolella tulleita osallistumisia ei huomioida.

 

OSALLISTUMISOIKEUS

 Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt. Alle 16-vuotiaan osallistuminen edellyttää huoltajan hyväksyntää. Kilpailun järjestämiseen osallistuneiden yritysten edustajat ja heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua arvontaan.

 

OSALLISTUMINEN

Kisaan voi osallistua kisa-aikana osoitteessa www.lumme.fi/kilpailu

 

PALKINNOT

Lumme-kotisiivous 1kpl, arvo n. 200e & Lumme-tuotepaketti 1kpl, arvo n. 40e

Osallistuessaan kisaan osallistuja täyttää lomakkeelle tiedon, kenelle haluaisi lahjoittaa Lumme-kotisiivouksen. Kisa-ajan päätyttyä arvotaan yksi voittaja. Lumme-kotisiivous-palkinto luovutetaan sille henkilölle, joka arvonnan voittanut osallistuja on lahjoituksen vastaanottajaksi lomakkeeseen merkinnyt. Kotisiivouksen saaja ja kilpailun järjestäjä sopivat yhdessä siivouksen suorittavan siivouspalvelun valinnasta. Kisan järjestäjällä on tarvittaessa oikeus päättää, keneltä siivouspalvelu ostetaan. Siivouspalvelun tilaa kilpailun järjestäjä. Siivouksesta vastaa valittu siivouspalvelu.

Arvonnan voittanut osallistuja saa itselleen Lumme-tuotepaketin.

Lisäksi kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan kaksi (2) Lumme-tuotepalkintoa, arvoltaan 40 euroa.

Tavarapalkinnot toimitetaan postitse. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi. Voittaja vastaa itse palkinnon vastaanottamisesta mahdollisesti syntyvistä kuluista.

Järjestäjä varaa oikeuden muutoksiin.

 

RATKAISUPERUSTEET JA VOITOSTA ILMOITTAMINEN

Kaikkien osallistuneiden joukosta arvotaan kolme (3) voittajaa. Heille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti sähköpostitse.

 

 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Osallistujien henkilötietoja ei käytetä muuhuin kuin voittajan tavoittamiseen palkinnon toimitusta varten. Henkilötiedot hävitetään arvonnan jälkeen kuuden kuukauden sisällä.

Sinulla on oikeus peruuttaa Orkla Care Oy:lle antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan tee tätä ennen tapahtuneesta tietojenkäsittelystä lainvastaista.

 

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Järjestäjä vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Arvontaan osallistuvat vapauttavat järjestäjän sekä arvonnan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamisesta tai käyttämisestä. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä järjestäjälle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

 

MUUT EHDOT

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja arvonnasta.

Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan osoitteessa lumme.fi.

 

Rekisteriseloste

https://www.orkla.fi/yritys-tietoa-meista/orkla-suomi/rekisteriseloste/

 

Kilpailuiden osallistujarekisterin tietosuojaseloste ja informointiasiakirja

https://corporate.prod.onewp.net/app/uploads/sites/12/2019/02/Kilpailuiden-tietosuojaseloste-ja-informointiasiakirja-11.2.2019.pdf